ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น : หนังสือที่จะทำให้ลุ่มลึกเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้น

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น - หนังสือที่จะทำให้ลุ่มลึกเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้น

เรื่องการเมืองคือเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนรับรู้ รับทราบ เมินเฉย ตอบโต้ ต่อต้าน แตกต่างกันไปตามความคิดและอุดมการณ์ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงในวงเรื่องเล่าการเมืองคือเรื่องของประชาธิปไตย ที่เป็น “การเปลี่ยนแปลง” ที่ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ครั้งแล้วครั้งเล่า

หนังสือเล่มนี้จะพาไปย้อนรอยดูการที่มา การดิ้นรนเพื่อประชาธิปไตยที่ไม่เคยเป็นจริงเสียที เหมือนในคำนำที่บอกไว้ว่า “ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น ฉายภาพฉากเหตุการณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาหลัก นับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2547 รุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย / 14 ตุลาคม 2516 การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของกลุ่มปัญญาชน / เหตุการณ์หลังความรุนแรงในเดือนพฤษภาคม 2535 / การรัฐประหารและหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 และในปัจจุบัน 2562 การเมืองไทยยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำกองทัพ”

ความน่าสนใจใน “ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น”

เนื้อหาในหนังสือ “ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น” แบ่งออกเป็น 5 บทกับอีกหนึ่งบทสรุปด้วยเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

1. การทำให้เป็นประชาธิปไตย : แนวคิด ทฤษฎี

การทำให้เป็นประชาธิปไตย

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

การตั้งมั่นของประชาธิปไตย

2. การดิ้นรนเพื่อสถาปนาประชาธิปไตย

ลักษณะของเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2547 

การจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ระหว่างปี 2475 – 2490

การออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย 8 พฤศจิกายน 2490 

3. ประชาธิปไตยของพลังที่ต้องการขับเคลื่อนประชาธิปไตย

ลักษณะของเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516

การจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

การออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย 19 กันยายน 259

4. การเลือกตั้งในนามประชาธิปไตย

ลักษณะของเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหลังพฤษภาคม 2535

การจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล

การออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย 19 กันยายน 2549

5. ประชาธิปไตยของพลังอนุรักษนิยม

ลักษณะของเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550

การจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2550

การออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย 22 พฤษภาคม 2557

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และการออกแบบสถาบันทางการเมือง

บทสรุป : ปัญหาของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย

ลักษณะของเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

การออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย

บทสรุป

เป็นหนังสือการเมืองที่ประเด็นน่าสนใจมาก ใครที่ชอบศึกษาเรื่องการเมืองอยู่แล้วไม่ควรพลาดเล่มนี้ หรือใครที่กำลังสนใจศึกษาการเมือง หรือเรื่องประชาธิปไตยก็อย่าลืมสอย “ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น” ไปอ่านกันนะคะ

ปะชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

ผู้เขียน ดร. จิราภรณ์ ดำจันทร์

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2562 สำนักพิมพ์มติชน

จำนวน 335 หน้า ราคา 290 บาท

#ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น #รีวิวหนังสือน่าอ่าน #หนังสือนิยาย