การภาษีอากรธุรกิจ…คู่มือสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

การภาษีอากรธุรกิจ...คู่มือสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

ในการเรียนบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตร  การภาษีอากรธุรกิจเป็นวิชาที่จำเป็นมากในการเรียน  เพราะแทบจะทุกหมวด  ทุกสาขาวิชาที่แบ่งจากบริหารธุรกิจ  จะไม่พ้นเรื่องการภาษีอากรธุรกิจเลย สิ่งนี้เองที่จะช่วยให้การเรียนเรื่องภาษีเข้าใจง่ายขึ้นนอกจากเรียนการภาษีอากรธุรกิจในชั้นเรียนเสียอีก  ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเองของนิสิต  นักศึกษา  อาจารย์ผู้สอน  หรือครูสอนพิเศษที่สอนเรื่องการภาษีอากรธุรกิจอีกด้วย

จุดเด่นของเนื้อหา “การภาษีอากรธุรกิจ” เป็นอย่างไรบ้าง

จุดเด่นของหนังสือเรียนเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ  เรียกได้ว่าเป็นตำราเรียนแทบจะทุกมหาวิทยาลัยที่ใช้หนังสือการภาษีอากรธุรกิจในการเรียนการสอน  การเจาะลึกของเนื้อหาในหนังสือการภาษีอากรธุรกิจ  จะไม่เน้นแบบอ่านเป็นเล่มหนาๆ  แต่จะเป็นการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดภายในเล่มไม่หนามาก  จึงทำให้การอ่านหนังสือไม่น่าเบื่อ  เนื้อหาการภาษีอากรธุรกิจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องภาษีเกือบทั้งหมด  ไม่ว่าจะคำนวณภาษีจากรายได้  ค่าลดหย่อน  ภาษีนิติบุคคล  ภาษีเงินได้ 

ซึ่งในหนังสือการภาษีอากรธุรกิจ  จะเรียนกันแทบทุกวิชา  ทุกหมวดของภาษีเลยก็ว่าได้  นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานของการทำบัญชี  ซึ่งคนที่ทำบัญชีจะต้องศึกษาเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ  เพราะนักบัญชีจะเป็นคนแรกที่จะต้องรับมือกับตัวเลขอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตาม  นอกจากนี้ในหนังสือการภาษีอากรธุรกิจ  ยังแบ่งในส่วนของการนำกรณีศึกษาเข้ามาใช้เพื่อให้เห็นภาพของการภาษีอากรธุรกิจในมุมมองกว้างๆ  ชัดเจน  มองให้เห็นความแตกต่างของภาษีแต่ละกรณีศึกษาเข้ามาใช้คำนวณจริงๆ  และที่สำคัญการภาษีอากรธุรกิจยังเป็นสูตรคำนวณที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปคำนวณภาษีในชีวิตจริงได้ง่าย  มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยล่ะ

การภาษีอากรธุรกิจ…ช่วยอะไรบ้างในอนาคต

อันดับแรกก็ช่วยเรื่องสอบนี่แหล่ะ  เพราะการภาษีอากรธุรกิจเป็นวิชาที่ต้องแม่นในเรื่องคำนวณ  ทำให้นิสิตและนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทาง  เป็นเพื่อฝึกฝนตัวเองไปในตัว  การภาษีอากรธุรกิจยังเป็นหนังสือที่ทุกกลุ่มอาชีพต้องศึกษาข้อมูลเอาไว้  เพราะเนื้อหาในเล่มอธิบายเป็นภาพรวมที่ละเอียด  เจาะลึกมากพอสมควร  จึงทำให้เข้าใจง่าย  เรียนรู้ง่าย  สามารถศึกษานอกห้องเรียนได้มากกว่า  หนังสือการภาษีอากรธุรกิจจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมากอีกกลุ่ม  โดยเฉพาะคนที่ต้องการศึกษาการจะเป็นนักธุรกิจ  ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม  เพราะพวกธุรกิจไม่พ้นเรื่องการภาษีอากรธุรกิจแน่นอน  จึงไม่ควรมองข้าม

#การภาษีอากรธุรกิจ #นักศึกษาบริหารธุรกิจ #รีวิวหนังสือน่าอ่าน