หนังสือ “มนุษย์อยุธยา : ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX”

หนังสือ “มนุษย์อยุธยา - ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX”

หนังสือ “มนุษย์อยุธยา : ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX”

ยุคสมัยอยุธยาถือเป็นสมัยที่มีการปกครองมาอย่างยาวนานถึง 417 ปี สิ่งแรกเกิดขึ้นในยุคนี้ก็มีมาก วิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นยุคสมัย มีบุคคลในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาหลายท่านที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นที่น่าจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ 

ประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาจึงถูกยกมาศึกษาอยู่เสมอ ๆ  และถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเรา ๆ ได้ย้อนรอยตามไปดูสิ่งต่าง ๆ ผู้คน เหตุการณ์ สงครามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น อย่างวันนี้ที่เรามีหนังสือที่บันทึกเรื่องราวในสมัยอยุธยาไว้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น หนังสือเล่มนั้นชื่อ “มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX”

อ่านอยุธยาในหนังสือ “มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX”

จากโปรยปหลังเล่าถึงหนังสือไว้ว่า “เล่มนี้จะเล่าประวัติศาสตร์อยุธยาแบบใหม่ ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาในการเล่า อาทิ อาหารการกิน สูตรยา เรือนร่างทรงผม ฯลฯ เพื่อขับเน้นชีวิตชีวาและเติมท่วงทำนองของประวัติศาสตร์อยุธยาให้ครบองค์และได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น” 

เรื่องราวในหนังสือมีดังนี้

1. ส่องร่างกาย “มนุษย์อยุธยา” ผ่านภาพวาดในประวัติศาสตร์ มีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้

– เราจะหาร่างกาย “มนุษย์อยุธยา” ได้จากที่ไหน?

– “ฝรั่งอั้งม้อ” ในอยุธยา

– พระวรกาย: ร่างกายของชนชั้นนำ

– ร่างกายของขุนนาง “มนุษย์อยุธยา” ผู้มีศักดิ์

– สังขารของพระสงฆ์

– เส้นเลือด มัดกล้าม และรอยสัก: ร่างกายของไพร่สมัยอยุธยา

– เรือนร่างของผู้หญิงอยุธยา

– ร่างกายในอุษาคเนย์: ศิลปะ ภาษา และการควบคุม

– บทส่งท้าย ร่างกาย: จากธรรมชาติสู่วัฒนธรรม ตัวตน และความหมายในสังคมประวัติศาสตร์

2. โรคภัยไข้เจ็บกับสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

– ความเจ็บไข้และประวัติศาสตร์

– โรคภัยไข้เจ็บของ “มนุษย์อยุธยา”

– โรคของพระราชาในอุษาคเนย์

– ไขปริศนา “โรคห่า” มาจากไหน และคืออะไร

– “โรคห่า” กับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893

– “ไข้ทรพิษ” กับการปฏิรูประบบการปกครอง พ.ศ. 1998

– บทสรุปและส่งท้าย ประวัติศาสตร์ความป่วยไข้ในสังคม

3. “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” กับ “สังคมเมืองท่านานาชาติ” ในประวัติศาสตร์อยุธยา-อุษาคเนย์ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18

– ตำราพระโอสถพระนารายณ์คืออะไร?

– แนวคิดพื้นฐานและองค์ความรู้ในการรักษาโรคของอยุธยา-อุษาคเนย์

– “คุรุแพทย์” กับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม

– การรักษาและยารักษาโรคของแพทย์อยุธยา

– การแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการทางการแพทย์: อยุธยากับนานาชาติ

– บทสรุปและส่งท้าย สังคมเมืองท่านานาชาติกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอยุธยา-อุษาคเนย์

4. ข้าวปลาอาหารและวัฒนธรรมการกินอยู่ของ “มนุษย์อยุธยา” และชาวอุษาคเนย์

– การกินอยู่และประวัติศาสตร์

– วัฒนธรรมการ “กินอยู่” กับตำนานการสร้างบ้านแปงเมือง

– “ข้าว” กับ “ปลา” อาหารหลักของ “มนุษย์อยุธยา”

– พริกไทย, เครื่องเทศ สินค้าอาหารเปลี่ยนโลก

– ขนมปัง,ปลาร้า และอาหารแห้งของกินพระราชา 

– กองทัพเดินด้วย “แย้” กับ “งู”

– เหล้า, เนื้อสัตว์, พิธีกรรม, และงานเลี้ยงฉลอง

– น้ำมัน, นม, เนย, ในฐานะอาหารผิดบาป

– หมากพลู, ยาสูบ, และไมตรีจิต

– บทสรุปและส่งท้าย การเดินทางของ “รสชาติ” ในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม

5. ผู้หญิง อำนาจ และ Sex ในสังคมอยุธยา

– ผู้หญิงกับประวัติศาสตร์

– “นางแก้ว” ผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์แฃะวีรสตรีในประวัติศาสตร์ไทย

– ศรีสุดาจันทร์ “หญิงชั่ว / นางร้ายในประวัติศาสตร์กับการเมืองของราชวงศ์”

– “นางนพมาศ” หรือ “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” จากหญิงชั่วสู่กุลสตรีต้นแบบวัฒนธรรมหญิงไทย

– “นางออสุต” ผู้หญิงกับวิถีการค้านานาชาติของราชสำนัก

– ชุมชนต่างชาติ, เครือญาตินานาชาติและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

– คตินิยม “ผัวเดียวหลายเมีย” ในสังคมอยุธยา

– บทสรุปและส่งท้าย จากราชสำนักสู่ราชอาณาจักรและประวัติศาสตร์สังคม

ใครอยากมีบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาไว้ศึกษา ซอย “มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX” มาไว้ในครอบครองกันเลยค่ะ

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX

ผู้เขียน กำพล จำปาพันธ์

พิมพ์ครั้งที่2 พฤศจิกายน 2563 สำนักพิมพ์มติชน

จำนวน 326 หน้า ราคา 450 บาท