GRAPHIC DESIGN หนังสือที่จะช่วยให้คุณจัดการไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GRAPHIC DESIGN หนังสือที่จะช่วยให้คุณจัดการไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     การสร้างไอเดียใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะพัฒนาผลงานใหม่ ๆ ให้มีความโดดเด่นและทันโลกมากขึ้น GRAPHIC DESIGN เป็นหนังสือที่เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนไปของการทำงาน ที่ยิ่งคุณมีไอเดียที่แปลกใหม่มากเท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าของตัวงานได้มากขึ้นเท่านั้น

GRAPHIC DESIGN หนังสือเล่มนี้บอกอะไรคุณ 

  • วิธีการแก้ปัญหา 

เรื่องของการแก้ปัญหาเป็นเรื่องในบทแรกของหนังสือ การทำงาน ยิ่งต้องทำงานเป็นทีม แน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคและ ปัญหามาให้แก้ไม่เวนแต่ละวัน แต่คุณจะวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร  

  • การค้นหาไอเดียใหม่ 

หนังสือได้เสนอวิธีการสร้างไอเดียในแบบที่เรียกว่า การทำแบรนดัมป์ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับ การทำงานร่วมกัน การคิดเชิงวาทวิทยา การนำเสนอคอนเซ็ปต์ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ในการออกแบบงานที่ต้องการนำเสนอ

  • วิธีสร้างต้นแบบ

การที่เราจะทำงานออกมาสักชิ้น เมื่อมีการกำหนดแนวทางในการทำงานแล้ว สิ่งต่อมา คือ ลงมือทำจริง โดยต้องมีการกำหนดรูปแบบในรูปแบบของการร่างแบบพื้นฐานของการทำงานขึ้นเสียก่อน ว่าเราจะใช้ชุดความคิดแบบไหนในการทำงาน รูปแบบของวิธีการทำงาน การจัดแสดงผลงาน

หนังสือได้เสนอวิธีการสร้างไอเดียในแบบที่เรียกว่า การทำแบรนดัมป์ (Visual Brain Dumping) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับ การทำงานร่วมกัน การคิดเชิงวาทวิทยา การนำเสนอคอนเซ็ปต์ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ในการออกแบบงานที่ต้องการนำเสนอ

GRAPHIC DESIGN หนังสือที่เป็นตัวช่วยในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง

     นอกจากจะเป็นคู่ติดในการทำงานในบริษัท แนวคิดของหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ยิ่งถ้าเป็นสินค้า การมีไอเดียที่แปลกใหม่และแตกต่างจากตลาดที่เป็นมา จะยิ่งดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าได้มาสนใจในสินค้าของเรา โดยวิธีการสร้างความสดใหม่ให้กับสินค้า เราต้องมีชุดความคิดที่จะทำก่อนว่า เราจะทำสินค้าอะไร ทำไปเพื่อใคร และเป้าหมายของการทำคืออะไร  โดยเมื่อหลังจากวางแผนเสร็จ ให้เริ่มลงมือปฏิบัติตามแนวคิดของหนังสือ โดยการปฏิบัติในการทำงาน ต้องอาศัยหลักคิดในการทำงาน เช่น การสัมภาษณ์ การหารู้ค้า เทคนิคการเชื้อเชิญ และสิ่งที่ต้องคิดควบคู่กันไป คือ การออกแบบแบรนด์สินค้าที่น่าสนใจ เราไม่จำเป็นต้องทำตามกระแสนิยมที่ตลาดได้ทำเหมือน ๆ กัน แต่เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเรา ผ่านการออกแบบและการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ที่จะส่งให้สินค้าของเราโดดเด่นมาในตลาดมากขึ้น 

เครดิตภาพโดย ผู้เขียน

#GRAPHIC DESIGN #รีวิวหนังสือน่าอ่าน #หนังสือนิยาย